Na de feedback van vorige week moest er iets drastisch veranderen. Niet alleen door de feedback, we zagen zelf ook wel in dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen misschien een iets te klein onderwerp was. Daarom hebben we besloten ons thema te veranderen naar: Maatschappelijk bewustzijn.

Dit werd besloten op dinsdag 22 oktober. De nieuwe thema’s onder ‘maatschappelijk bewustzijn’ zijn:

  • Circulaire economie (Ellen)
  • Greenwashing (Chris)
  • Smart sustainability (Inger)
  • Duurzame inzetbaarheid (Angela)

Met deze thema’s gaan we de komende weken hard aan de slag om content te creëren voor onze blog/vlog. De doelgroep hiervan is: Groenst is gericht op alle bedrijven die nog niet maatschappelijk bewust, oftewel MVO bezig zijn, maar hier wel interesse in hebben. Deze bedrijven willen dus graag aan MVO doen, maar weten nog niet precies hoe. Groenst richt zich op de communicatiemanager van deze bedrijven. Het doorvoeren van MVO binnen een organisatie begint immers bij de communicatie afdeling. Via de communicatie van de organisatie kan het nieuwe maatschappelijke bewustzijn doorgevoerd worden in het hele bedrijf.

Naast het kiezen van een nieuw thema hebben we voor de les van Trends en Thema’s een artikel gezocht over ons thema. Dit artikel ging over het chocolademerk Australian. Dit merk werd ervan beschuldigd dat ze aan ‘greenwashing’ deden. Lees het hele artikel via deze link.

De stelling die wij hierbij bedacht hadden en die bediscussieerd is tijdens de les is de volgende: ‘Het is terecht dat Australian onder vuur ligt vanwege hun gekozen vorm van duurzaamheid.’

De meerderheid van de klas was het hiermee eens.


Geschreven door: Ellen Hendrickx

Advertenties